Przygotowywanie się do kontroli skarbowej

Bardzo często wizyta pracowników Urzędu Skarbowego przysparza stresów oraz kłopotów. Dlatego właśnie postanowiliśmy przedstawić Państwu kwestię tego, w jaki sposób przygotować się do tego typu kontroli.

Otóż kontrola skarbowa może zostać przeprowadzona po zawiadomieniu w okresie nie krótszym niż 7 dni. Jednak ważne jest, aby pamiętać, iż kontrole prowadzone przez urzędy celno-skarbowe mogą odbyć się bez zawiadomienia. W sytuacji, gdy w danym przedsiębiorstwie podejrzewa się popełnienie przestępstwa bądź wykroczenia, nie ma obowiązku powiadamiania z 7 dniowym wyprzedzeniem.

UWAGA! Podczas kontroli w firmie bardzo istotna jest obecność księgowego lub przedstawiciela biura rachunkowego.

Jakie dokumenty należy przygotować?
Przede wszystkim należy mieć przygotowane dokumenty księgowe oraz podatkowe, a więc w skrócie deklaracje, faktury, rachunki, umowy etc., a dodatkowo należy spodziewać się prośby o dodatkowe informacje oraz wyjaśnienia. Warto mieć na uwadze, iż kontroler ma również możliwość, aby poprosić o dokumenty świadczące o własności lokali kontrolowanego przedsiębiorcy i przy tym zbierać oraz zabezpieczać różnego rodzaju dowody rzeczowe.

Reklamy

Doradztwo księgowe w firmie

Każdy przedsiębiorca na pewno dobrze zna temat obowiązkowego prowadzenia księgowości, ponieważ należy się z niego wywiązać. Należy jednak mieć na uwadze, iż niektórzy przedsiębiorcy mają możliwość prowadzenia księgowości uproszczonej do której zaliczają się takie metody, jak:
– karta podatkowa,
– ryczałt ewidencjonowany,
– księga przychodów i rozchodów.

W związku z tym, iż jednak nie każdy ma takie przywileje, a ciągle zmieniające się przepisy prawa, wprowadzają coraz więcej skomplikowanych zapisów, które bardzo dobrze znać i rozumieć musza przedsiębiorcy. Firmy nie mogące pozwolić sobie na księgowość uproszczoną, często mają kłopot z prowadzeniem księgowości. Także osoby rozliczające się na zasadach księgowości uproszczonej, często nie wiedzą na jaką metodę się zdecydować. Wówczas właśnie warto skorzystać z porady specjalistów, a więc doradców księgowych.

Chcesz dowiedzieć się więcej na temat prowadzenia księgowości?
Zapraszamy na naszą stronę – TUTAJ!

Jak prowadzić księgowość uproszczoną?

Kwestia prowadzenia księgowości uproszczonej nadal dla wielu osób nie jest do końca jasna i wiąże się z pojawiającymi się pytaniami przedsiębiorców, którzy właśnie na podstawie tej formy naliczają należny podatek w swoich firmach.

Spośród form na prowadzenie księgowości uproszczonej, wymienić możemy:
KARTĘ PODATKOWĄ, która jest wykorzystywana przez niewielką liczbę przedsiębiorców. Polega ona na płaceniu stałej i ściśle określonej kwoty w każdym miesiącu. Jej wysokość jest uzależniona od informacji takich, jak np. ilość mieszkańców miejscowości, w której znajduje się firma, rodzaju prowadzonej działalności oraz ilości zatrudnionych pracowników.
RYCZAŁT EWIDENCJONOWANY, który jest formą polegającą na opłacaniu określonej stawki podatku, która to z kolei jest uzależniona od osiągniętego przychodu (nie bierze się pod uwagę kosztów).
KSIĄŻKĘ PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW, która jest najpopularniejszą metodą polegającą sumowaniu przychodów oraz kosztów w specjalnej księdze. W tym przypadku podatek jest wyższy niż w przypadku ryczałtu, a dobierany jest w zależności od opcji oraz poziomu dochodu. Nie płaci się podatku w sytuacji, gdy działalność nie przynosi zysków.

Najważniejszą zaletą księgowości uproszczonej jest fakt, iż stosunkowo można ją uznać jako prostą i tanią, a więc jest to zupełne przeciwieństwo księgowości w formie pełnej. Wybór tytułowej formy księgowości jest korzystny dla mniejszych firm, ponieważ w ich przypadku nie występuje wiele operacji gospodarczych, czego skutkiem jest łatwość w jej prowadzeniu, czym zająć może się przedsiębiorca osobiście.

Kolumny w KPiR

W rozporządzeniu Rozporządzeniu Ministra Finansów z 2003 pojawił się dokładny opis każdej z kolumn, znajdującej się w Księdze Przychodów i Rozchodów, do którego przedsiębiorcy bezwzględnie muszą się stosować.

– kolumna 1 – liczba porządkowa kolejnych wpisów do księgi (ten sam numer nadajemy dowodowi zakupu),
– kolumna 2 – daty wydatku lub przychodu,
– kolumna 3 – numer faktury lub inny dowód zakupu,
– kolumna 4 i 5 – dane kontrahentów (imiona i nazwiska lub nazwy firm oraz adresy),
– kolumna 6 – informacja o rodzaju zawartej transakcji,
– kolumna 7 – kwota przychodu,
– kolumna 8 – informacja o wszystkich przychodach osiąganych przez firma poza zapłatą za usługi bądź sprzedane towary,
– kolumna 9 – suma kwot z kolumny 7 i 8,
– kolumna 10 – informacja o zakupie materiałów potrzebnych do produkcji oraz zakupie towarów, które sprzedaje w formie niezmienionej,
– kolumna 11 – koszty wynikające z wydatków opisanych w kolumnie 10,
– kolumna 12 – informacja o pensjach pracowników, podana w kwocie brutto,
– kolumna 13 – informacja o pozostałych kosztach,
– kolumna 14 – suma kwot z kolumny 12 i 13,
– kolumna 15 – zazwyczaj pozostaje pusta, można ją przeznaczyć na przykład na wpisywanie kosztów z poprzednich lat,
– kolumna 16 – informacja o kosztach związanych z działalnością badawczo rozwojową,
– kolumna 17 – uwagi.

Krajowa Administracja Skarbowa

Pierwszego marca bieżącego roku do życia powołana została Krajowa Administracja Skarbowa. Jej zadaniem będzie skuteczne zwalczanie patologii podatkowych przy jednoczesnym zapewnieniu spokojnego funkcjonowania uczciwym podatnikom.

Krajowa Administracja Skarbowa ma pełnić rolę wyspecjalizowanej służby działającej w zakresie realizacji dochodów z tytułu podatków, należności celnych oraz opłat i należności budżetowych. KAS ma również ochraniać interesy Skarbu Państwa oraz bronić obszar celny Unii Europejskiej.

Co znaczy to dla nas? Przede wszystkim będziemy mieli do czynienia nie tylko z urzędem skarbowym, ale także i urzędem celno-skarbowym. Kompetencje służby celnej zostały znacznie rozszerzone, przez co urząd ten będzie miał charakter niemal policji skarbowej. Pracownicy tego urzędu będą mogli prowadzić postępowania przygotowawcze nie tylko z zakresu kodeksu cywilnego, ale również kodeksu karnego. Pytanie tylko, czy zmiany te faktycznie nie utrudnią życia uczciwym podatnikom?

Pomoc z Urzędu Skarbowego

Wielu polakom urząd skarbowy kojarzy się tylko i wyłącznie z problemami. Nie każdy zdaje sobie sprawę z tego, że osoby tam pracujące mają środki doświadczenie, które przedsiębiorcom mogą się bardzo przydać, a udzielenie pomocy jest ich obowiązkiem.

Po pierwsze służą oni swoją pomocą w zakresie sporządzania deklaracji PIT. Jeśli podatnik ma problem z rozliczeniem może zgłosić się po pomoc, a urzędnicy udzielą mu wskazówek, a nawet wypełnią za niego stosowne dokumenty. Urzędnicy pomagają również w interpretacji przepisów podatkowych, które polakom sprawiają wiele problemów. Podatny mają możliwość zgłoszenia się i poproszenia o wyjaśnienie wszystkich niezrozumiałych kwestii. Dodatkowo jeśli zorientujemy się, że w złożonym do urzędu dokumencie wkradła się pomyłka urzędnicy podpowiedzą nam w jaki sposób możemy poprawić zaistniały błąd aby nie ponieść żadnych przykrych konsekwencji.

Warto mies na uwadze, że to urzędy są dla polaków, a nie odwrotnie dlatego jeśli mamy problem lub pytanie mamy prawo zgłosić się po pomoc.

Prowadzenie księgi rachunkowej

prowadzenie-ksiag-rachunkowychWiele jednostek zobowiązanych jest do prowadzenia rachunkowości w formie księgi rachunkowej. Prowadzenie tej formy rachunkowości jest bardzo trudnym zadaniem, ponieważ to bardzo rozbudowany system. Można się o tym przekonać, poznając jej budowę.

Księga rachunkowa składa się z: 

Dziennika, w którym ujmuje się dane o każdej operację gospodarczą, jaka miała miejsce w firmie. Należy pamiętać o tym, że zapisów tych należy dokonać w porządku chronologicznym.

Kont księgi głównej, do którego wprowadza się salda początkowe aktywów i pasywów, a potem księguje się operacji gospodarcze.

Kont księgi pomocniczej, stanowiące pomocniczą ewidencję dla środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, odpisów amortyzacyjnych, rozrachunków z kontrahentami, rozrachunków z pracownikami, operacji sprzedaży, operacji zakupu oraz kosztów.

Zestawienia obrotów i sald na kontach księgi głównej,

Zestawienia sald kont pomocniczych, 

Wykazu aktywów i pasywów

Podmiotami zobowiązanymi do prowadzenia pełnej księgowości są osoby fizyczne, spółki partnerskie, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki cywilne osób fizycznych, u których przychody za poprzedni rok obrotowy przekroczyły określony w przepisach limit, a także wszystkie pozostałe podmioty gospodarcze.

Księgi rachunkowe prowadzi się na podstawie dowodów księgowych. Ujmowane są tam zapisy zdarzeń gospodarczych w porządku chronologicznym i systematycznym.

Unikanie płacenia podatków w praktyce

Uchylanie się od podatków określa nielegalne działania jednostek, przedsiębiorstw i innych podmiotów mających na celu zmniejszenie ich zobowiązań podatkowych. Często chodzi tutaj głównie o działania polegające na nieuczciwych deklaracjach podatników co do uzyskanych przychodów, czy zysków.

Sposoby unikania płacenia podatków:

– uzyskiwanie dochodów z niezarejestrowanych, często zabronionych przez prawo działalności
– unikanie uiszczania opłat celnych
– przemyt
– uchylanie się od podatku VAT przez producentów poprzez zmniejszanie fakturowanej ilości sprzedanych towarów
– rejestrowanie firm w rajach podatkowych

Ostatnio wprowadzonych jest coraz więcej zmian, które mają na celu zmniejszenie oszustw podatkowych.

Podwyższenie kwoty wolnej od podatku

Kwota wolna od podatku to kwota dochodu niepowodującego obowiązku zapłaty podatku dochodowego. Kwota wolna od podatku to jeden z elementów systemu podatkowego.

Obecnie kwota wynosi 6600 zł, ale w planach jest podniesienie jej do 8000 zł dla najmniej zarabiających.

Od 2018 możemy czekać na takie zmiany jak:
– wzrost kwoty wolnej od podatki z 6 600 zł do 8000 zł
– utrzymanie degresywnej kwoty wolnej od podatku dla dochodów stanowiących podstawę opodatkowania przekraczającą 8 tys. zł, ale nieprzekraczającą 13 tys. zł  oraz dla dochodów stanowiących podstawę opodatkowania przekraczającą 85 tys. 528 zł, lecz nie przekraczającą 127 tys. zł

Bez zmian pozostanie kwota wolna od podatku dla dochodów, stanowiących podstawę opodatkowania, przekraczających 13 tys. zł oraz nie przekraczających 85 tys. 528 zł.

Kiedy nie można odliczyć podatku VAT?

Ekspresowa amortyzacja

Amortyzacją, w świetle prawa bilansowego i podatkowego nazywamy koszt związany ze stopniowym zużywaniem środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Amortyzacja ekspresowa polega na jednorazowym zaliczeniu wydatków na nabycie środków trwałych do wartości 50 000 euro, do kosztów uzyskania przychodów, z której skorzystać mogą podatnicy, którzy rozpoczęli działalność oraz mali podatnicy czyli Ci, których przychód ze sprzedaży z kwotą należnego VATu nie przekroczył 1 200 000 euro w poprzednim roku podatkowym. Amortyzacji ekspresowej można dokonać w roku podatkowym, w którym środki te zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Można przeprowadzić ją w miesiącu, w którym dokonano zakupu i wpisano inwestycję do ewidencji środków trwałych oraz w dowolnym innym miesiącu.

Limit 215 000 zł (50 000 euro) jest limitem rocznym i mali podatnicy każdego roku mają możliwość jednorazowych odpisów do wyznaczonego limitu.

Ekspresowej amortyzacji podlegają środki trwałe z grupy 3,4,5,6,7 i 8 Klasyfikacji Środków Trwałych (z pominięciem samochodów osobowych) czyli: kotły i maszyny energetyczne, maszyny, urządzenia, aparaty specjalistyczne i ogólnego zastosowania, urządzenia techniczne, środki transportu oraz narzędzia, przyrządy ruchomości i wyposażenie.